Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Chemické inžinierstvo

Konkurencie schopný, moderný aplikovaný výskum,  využívajúci ako základ svojho rozvoja poznatky získané v minulosti a ich rozvoj do budúcnosti nie je možný bez kvalitného teoretického a informačného zázemia. Moderná databáza, využívajúca internet a moderná, otvorená spoločnosť veľmi účinne riešia tento problém. To znamená, že dostupnosť najnovších informácií z ktorejkoľvek oblasti ľudskej činnosti je na špičkovej úrovni. To umožňuje jednotlivcom rozširovať si svoje individuálne vedomosti v danej oblasti. Avšak ich aplikácia v oblasti základného a aplikovaného výskumu vyžaduje aj moderné laboratórne priestory a v nich zariadenia, ktoré sú na úrovni odpovedajúcej štandardom v danom čase. Pokiaľ je prístrojová infraštruktúra zastarala, nie je možné realizovať konkurencie schopný aplikovaný výskum. A to ani v prípade kvalitne vyškoleného a vzdelaného personálu.

Oblasť umožní vytvoriť moderné laboratória zamerané na nasledujúce vedecké pracovné balíky:

 

l_spat_na_zaciatok