Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy

Oblasť je zameraná na zabezpečenie špičkového aplikovaného výskumu a vývoja v odbore vedy a techniky 020200 Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy. Súčasne základnou funkciou tejto oblasti je zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.

Pre efektívnu koordináciu a riešenie výskumných činností, ako aj ich kontrolu, bude realizácia výskumnej aktivity rozdelená do 4 pracovných balíkov:

 

 

l_spat_na_zaciatok