Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Elektrotechnológie a materiály so zameraním na jadrovú energetiku a techniku

Názov: Elektrotechnológie a materiály so zameraním na jadrovú energetiku a techniku

Cieľom výskumu sú analýzy radiačnej degradácie a aktivácie konštrukčných materiálov (najmä ODS ocelí) pre aplikácie v nových jadrovo-energetických a jadrových zariadeniach (fúzny reaktor DEMO, HTR reaktory, urýchľovače). Sledovanie zmien v mikroštruktúre reaktorových ocelí je založené na počítačovom modelovaní interakcie nabitých i nenabitých častíc, ako aj experimentálnom sledovaní radiačného krehnutia pomocou iónovej implantácie ľahkých iónov. Hodnotenie radiačnej odolnosti konštrukčných materiálov  jadrových zariadení novej generácie má obrovský význam pre ich ďalšiu životnosť a tvorí súčasť medzinárodného výskumu v rámci EURATOMu, na ktorom sa podieľa i naše pracovisko.

Na riešení úloh s budú podieľať aj pracovníci partnera (ElÚ SAV) najmä pri využívaní vybraných spektroskopických metód ako sú XRD a TEM.

Koordinátor:  prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

Tel.: +421 (2) 60 291 821

Email: vladimir.slugen@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok