Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Vývoj, testovanie a meranie mikrovlnných, optických senzorických a komunikačných systémov

Názov: Vývoj, testovanie a meranie mikrovlnných, optických senzorických a komunikačných systémov pre praktické aplikácie

V dnešnom svete sa žiaden výskum ani výroba nezaobíde bez kvalitného vykonaného procesu merania a jeho následného vyhodnotenia. Aj preto sa kladie veľký dôraz na vývoj nových metód merania a testovania systémov, pričom sa dnes tento výskum sústreďuje najmä v oblasti informačno-komunikačných systémov. Veľký dôraz sa kladie na elektromagnetickú kompatibilitu, ktorá je po bezpečnosti druhou najdôležitejšou požiadavkou všetkých elektrických zariadení na trhu. Tiež sa čoraz viac uplatňujú senzory rôznych fyzikálnych veličín na báze vysokofrekvenčných dejov či optických vlákien s rozloženými parametrami. Nové progresívne materiály možno použiť na vývoj nových systémov s unikátnymi vlastnosťami, avšak je nutné poznať ich elektromagnetické vlastnosti za účelom ich optimalizácie. Dynamický rozvoj očakávame aj v oblasti defektoskopie konštrukčných materiálov.

V rámci tohto pracovného balíka bude pozornosť zameraná najmä na vývoj nových postupov testovania a merania elektronických systémov a materiálov pre praktické aplikácie s využitím najnovších trendov v oblasti vysokofrekvenčných meraní, elektromagnetickej kompatibility, optických senzorov ako aj defektoskopie. Dôraz bude kladený aj na analýzu a syntézu mikro elektromechanických zariadení pracujúcich vo vysokofrekvenčných (optických) oblastiach.  V súčinnosti s týmto vývojom sa zameriame aj na materiálový výskum zameraný na vývoj nových magnetických materiálov a štruktúr pre použitie v elektrotechnike, elektronike a biomedicínskych aplikáciách, ktorý predstavuje pridanú hodnotu navrhovaného pracovného balíka.

Koordinátor:  prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.

Tel.: +421 (2) 60 291 894

Email: viktor.smiesko@stuba.sk

l_spat_na_zaciatok