Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Priemyselné biotechnológie

Oblasť je zameraná na zabezpečenie špičkového aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti Priemyselná biotechnológia. Súčasne základnou funkciou tejto oblasti je zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom v oblasti výskumu  a vývoja.

Výskumné aktivity sa budú realizovať v Centre pre priemyselnú biotechnológiu s využitím obstaranej prístrojovej techniky a budú zamerané na témy v nasledujúcich pracovných balíkov:

 

l_spat_na_zaciatok