Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Stavebné inžinierstvo

Oblasť zamerania prispeje k rozvoju regiónu a konkurencieschopnosti ekonomiky a tiež k pokroku vo vedeckej/vzdelávacej praxi nasledovne:

Slovensko si potrebuje vybudovať technologický a kapacitný potenciál, aby vlastným prispením získalo jedinečné postavenie medzi lídrami v oblasti progresívnych stavených konštrukcií, technológií a materiálov. Tým si v dlhodobom horizonte zníži energetickú spotrebu budov, zníži produkciu emisií CO2, efektívnejšie využije a recykluje stavebné materiály a druhotné suroviny. Slovensko si tiež potrebuje plniť nezastupiteľnú regionálnu funkciu pri vývoji regionálne špecifických metód na zvyšovanie spoľahlivosti a bezpečnosti stavebných konštrukcií, zvyšovanie stupňa ochrany pred geohazardmi a zavedenie trvalo udržateľných metód adaptácie na zmeny klímy.

Výstupy tejto oblasti slúžia na naplnenie vyššie uvedených cieľov, čím v dlhodobom horizonte zvýšia bezpečnosť, spoľahlivosť a kvalitu životného a obytného prostredia a napomôžu vybudovať konkurencieschopnú technologickú základňu a know-how pre export v rozrastajúcej sa oblasti zelených technológií v stavebníctve.

Ciele sú sústredené do nasledujúcich pracovných balíkov výskumu:

 

l_spat_na_zaciatok