Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Integrovaný manažment vodných zdrojov v podmienkach globálnych zmien

Názov: Integrovaný manažment vodných zdrojov v podmienkach globálnych zmien

Optimalizácia návrhu, využívania a interakcie vodohospodárskych diel s prostredím pre potreby integrovaného hospodárenia s vodnými zdrojmi.

Metódy integrovanej ochrany pred extrémnymi prejavmi atmosféry a hydrosféry pre trvalo udržateľné využívanie krajiny.

Koordinátor: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

Tel.: +421 (2) 59 274 320

Email: andrej.soltesz@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok