Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Materiály pre progresívne stavebné konštrukcie a nízkoenergetické stavebníctvo

Názov: Materiály pre progresívne stavebné konštrukcie a nízkoenergetické stavebníctvo

Inovácia stavebných materiálov, zlepšovanie ich technických parametrov a znižovanie environmentálnych dopadov súvisiacich s ich výrobou a aplikáciou v konštrukciách.

Stavebné objekty, konštrukcie, materiály a technológie pre udržateľnú energetiku využívajúce obnoviteľné zdroje energie v životnom cykle.

Koordinátor: prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.

Tel.: +421 (2) 59 274 684

Email: mikulas.sveda@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok