Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Metódy návrhu nosných konštrukcií pri extrémnych situáciách

Názov: Metódy návrhu nosných konštrukcií pri extrémnych situáciách

Progresívne metódy navrhovania nosných konštrukcií inžinierskych stavieb a budov a ich interakcie s prostredím a podložím z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a trvalej udržateľnosti.

Seizmická bezpečnosť veľkých konštrukcií a stavieb.

Koordinátor: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.

Tel.: +421 (2) 59 274 690

Email: juraj.kralik@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok