Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Systémy pre zvyšovanie stavebno-ekologickej kvality budov

Názov: Systémy pre zvyšovanie stavebno-ekologickej kvality budov

Inteligentné stavby ako produkt ekologickej, nízkoenergetickej a kybernetickej architektúry a inovatívneho inžinierskeho návrhu.

Matematické modelovanie procesov vnútorného prostredia budov a energetickej náročnosti ako nástroj integrovaného procesu projektovania a rekonštrukcie budov a obnovy stavebných pamiatok.

„Témou dňa je trvaloudržateľná budova, ktorá je charakterizovaná použitím ekologických stavebných materiálov, ekologickými obnoviteľnými zdrojmi energie a kvalitou vnútorného prostredia v súlade so snahou "všetko pre človeka". Našim cieľom je aplikovaný výskum nových materiálov a konštrukcií obalového plášťa budov (steny, strechy, podzákladie). Budujeme laboratória na výskum striech, na meranie akustických vlastnosti konštrukcií, dažďovú komoru na výskum infiltrácie vzduchu a penetrácie vody konštrukciami a klíma komoru na určovanie tepelných vlastností materiálov a konštrukcií."

Koordinátor: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Tel.: +421 (2) 59 274 642

Email: anton.puskar@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok