Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Budovanie priestorovej a prístrojovej infraštruktúry regionálnych centier UVP STU

Cieľom aktivity je obstarať komplexnú dodávku potrebných stavebných úprav spolu s dodávkou unikátnych technologických a meracích prístrojov. Výstupom aktivity tak bude špičkové nové prístrojové vybavenie dvoch regionálnych centier pre aplikovaný výskum a vývoj a pre transfer technológií a znalostí v špecifikovaných oblastiach výskumu.

Vzniknuté priestory UVP budú dosahovať úroveň porovnateľnú so špičkovými európskymi výskumnými centrami. Umožnia realizovať medzinárodne akceptovaný výskum a vývoj, podnietia transfer technológií a znalostí a vytvoria priestor pre inovatívne start-up a spin-off projekty s dopadom na konkurencieschopnosť regiónu.

Realizácia aktivity podporuje nielen výskum a vývoj, ale aj poskytuje rozvojový impulz regiónu, keďže sa zameriava na systematický rozvoj kľúčových vedeckých regionálnych centier.

Univerzitný vedecký park STU Bratislava má dve centrá výskumu:

 

 

l_spat_na_zaciatok