Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Informačné a komunikačné technológie

Hlavným cieľom realizácie jednej z piatich oblstí výskumu Univerzitného vedeckého parku STU je dosiahnutie excelentného výskumu a vývoja na takej úrovni, aby bolo možné ich ďalšie využitie v praxi. Súčasne realizácia prispeje k odstraňovaniu zaostávania prístrojového vybavenia a zvýši našu konkurencieschopnosť v získavaní zahraničných grantov a možností na medzinárodnú spoluprácu ako aj spoluprácu s priemyslom v oblastiach IKT a elektrotechniky.

Ciele sú sústredené do nasledujúcich pracovných balíkov výskumu:

l_spat_na_zaciatok