Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Analýza, návrh a vyhodnocovanie používateľských vlastností softvérových aplikácií

Názov: Analýza, návrh a vyhodnocovanie používateľských vlastností softvérových aplikácií na výpočtových systémoch vrátane  mobilných

V rámci tohto pracovného balíka bude pozornosť zameraná najmä na výskum v oblastiach návrhu a vyhodnocovania  používateľských vlastností softvérových aplikácií na koncových zariadeniach vrátane mobilných založenom na podrobnom zaznamenávaní a analýze správania sa používateľov informačných systémov a následnom spracovaní s výstupom do sémantického úložiska pre rozsiahle dáta.

Analýza, návrh a vyhodnocovanie používateľských vlastností softvérových aplikácií na výpočtových systémoch vrátane  mobilných bude realizovaný návrh a overenie algoritmov na získavanie sémantických znalostí zo záznamov správania informačných systémov  pozostávajúcich zo softvérových aplikácií a koncových zariadení. Zber dát bude zahŕňať podrobné zaznamenávanie a analýzu správania sa sledovaných používateľov softvérových systémov na PC a/alebo mobilnom zariadení na základe podrobného sledovania interakcie používateľa s aplikáciou.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

"Pre každú činnosť a pre výskum obzvlášť je dôležitá infraštruktúra. Tú fyzickú sa darí budovať aj vďaka projektu univerzitného vedeckého parku, ktorý nás posúva k vybaveniu pracovísk kolegov v zahraničí. Nemenej dôležitá je však infraštruktúra ľudská. Jej podpora je kľúčová najmä v oblastiach, ktorým sa venuje náš tím. Oblastiach, kde je objekt skúmania človek a jeho digitálny svet, hľadanie metód na podporu efektívneho a príjemného fungovania jednotlivcov a skupín v digitálnom svete, v ktorom dnes vzniká nevídané množstvo dát a z nich odvodených informácií."

Koordinátor:  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

Tel.: +421 (2) 21 022 304

Email: maria.bielikova@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok