Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Mobilné a fixné siete založené na LTE, DVB a IP štandardoch

Názov: Mobilné a fixné siete založené na LTE, DVB a IP štandardoch, aplikácie pre mobilné a multimediálne siete a systémy

Zameranie tohto pracovného balíka bude na výskum architektúr a vlastností LTE mobilných prístupových sietí, návrh dizajnu mobilných prístupových sietí a ich optimalizáciu, ako aj testovanie telekomunikačných aplikácií v reálnom prostredí mobilnej prístupovej telekomunikačnej siete.

Mobilné a fixné siete založené na LTE, DVB a IP štandardoch, aplikácie pre mobilné a multimediálne siete a systémy bude realizovaný aplikovaný výskum architektúr a vlastností LTE mobilných prístupových sietí, návrh dizajnu mobilných prístupových sietí a ich optimalizáciu, ako aj testovanie telekomunikačných aplikácií v reálnom prostredí mobilnej prístupovej telekomunikačnej siete s možnosťou  uplatnenia v praxi.

Koordinátor:  prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.

Tel.: +421 (2) 60 291 224

Email: ivan.baronak@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok