Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Modelovanie objektov a javov v priestore

Názov: Modelovanie objektov a javov v priestore

Zameranie tohto pracovného balíka bude na výskum nových metód digitálneho spracovania obrazu, počítačového videnia, počítačovej grafiky, metód vizualizácie dát v 3D priestore ako i nových  metód interakcie používateľa s počítačom.

Modelovanie objektov a javov v priestore bude realizovaný výskum... v oblasti návrhu a testovania funkčných prototypov, realizáciu virtuálnych modelov a prípravu 3D modelov k realizácií na CNC zariadeniach, 3D tlačiarňach a printových tlačiarní, simulovanie základných podmienok a procesov, ktoré požaduje dizajnérska  prax, realizáciu  trojrozmerných modelov  technológiou 3D tlače. Využívanie digitálnych a zobrazovacích technológii, prostredníctvom ktorých je možná simulácia prostredia, generovanie jeho atmosféry, vizualizovanie a zmyslové overovanie v rôznych časových polohách a štrukturálnych alebo aj funkčných zmenách.

Koordinátor: prof. akad. sochar Peter Paliatka

Tel.: +421 905 201 046

Email: peter.paliatka@stuba.skl_spat_na_zaciatok