Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Počítačové videnie, počítačová grafika a interaktívne počítačové technológie

Názov: Počítačové videnie, počítačová grafika a interaktívne počítačové technológie

Zameranie tohto pracovného balíka bude na výskum nových metód digitálneho spracovania obrazu, počítačového videnia, počítačovej grafiky, metód vizualizácie dát v 3D priestore ako i nových  metód interakcie používateľa s počítačom.

Koordinátor: doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.

Tel.: +421 (2) 21 022 204

Email: pavel.cicak@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok