Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Virtuálne výpočtové prostredie pre spracovanie dát a elektronické služby

Názov: Virtuálne výpočtové prostredie pre spracovanie dát a elektronické služby - „Cloud computing" - a analýza rozsiahlych dát vrátane metód pre „Data mining" a „Process mining"

V rámci tohto pracovného balíka bude pozornosť zameraná najmä na aplikácie metód optimalizácie elektronických služieb, t.j. na optimalizáciu informatizácie rôznych typov procesov, vrátane identifikácie, analýzy a optimalizácie procesov paralelizáciou s využitím metód cloud computing a virtualizácie. Metódy budú overované na informatizácii a optimalizácii procesov náročných na pamäťovú a výpočtovú kapacitu.

Cloud computing v podstate zastrešuje poskytovanie IT infraštruktúry vo forme služby prístupnej prostredníctvom internetu, od počiatočnej fázy známej pod názvom „infrastructure as a service", ktorá predstavuje služby typu prenájom hardvéru, typicky servera, cez „platforma as a service", typicky prenájom servera vrátane softvérovej platformy databázového resp. aplikačného servera či  webhostingu, až po  „software as a service", od jednoduchých webových aplikácií až po poskytovanie kompletného virtuálneho desktopu. Virtuálny desktop predstavuje vlastne službu servera, pri ktorej užívateľ pristupuje k množine programov vrátane operačného systému, ktoré bežia na serveri a pre užívateľa pristupujúceho cez tenkého klienta vytvárajú virtuálny osobný počítač. Hlavnou výhodou je, že užívateľ nepotrebuje vysoko-výkonný počítač , ale iba tenký klient, keďže tento vystupuje v podstate iba ako vzdialený terminál s klávesnicou a obrazovkou, samotný softvér, s ktorým užívateľ pracuje (napr. textový editor, tabuľkový procesor, ale napr. aj vývojové prostredie pre programovanie, softvér na počítačový návrh(Computer aided design, CAD systémy)) bežia na príslušnom serveri. Virtuálne desktopy sa chovajú ako plnohodnotné PC systémy na ktorých dokáže bežať ľubovoľný operačný systém, ako MS Windows, Linux, ,UNIX atď. Každý používateľ má svoj vlastný virtuálny stroj, kde sa všetky jeho nastavenia zachovajú. V prípade dostatočne výkonného servera jediným limitujúcim faktorom je kapacita a rýchlosť sieťového pripojenia. Tento fakt spôsobil, že virtuálne desktopy sa začali najskôr presadzovať v prostredí firemných sietí, čiže ethernetu. S rastúcou dostupnosťou a kvalitou vysokorýchlostného internetu však rastie i komerčné využitie cloud computingu.

Koordinátor:  prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

Tel.: +421 (2) 60 291 109

Email: gabriel.juhas@stuba.sk

l_spat_na_zaciatok