Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Program pre mobilizáciu inovácií hlavne prostredníctvom start-up a spin-off projektov

Cieľom aktivity je stimulovať rozvoj a využitie inovatívnych myšlienok v praxi formou podpory vzniku a rozvoja nových inovatívnych techno-logických firiem. Tým sa zlepší konkurencieschopnosť Bratislavského kraja prostredníctvom efektívnej stimulácie a následného rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja a prenos poznatkov z akademickej sféry do praxe. S činnosťou inkubátora v prostredí univerzity má STU bohaté skúsenosti. V roku 2005 bolo založené univerzitné pracovisko Univerzitný technologický inkubátor, ktoré vzniklo na základe projektu Grantovej schémy rozvoja inovácií a technológií - INTEG. Univerzitný technologický inkubátor od vzniku v roku 2005 podporil v priebehu 8 rokov  viac ako 40 mladých firiem.

  • Intenzívnejšie vyhľadávanie start-up a spin-off projektov:

Nový inkubátor bude pôsobiť priamo v univerzitnom vedeckom parku a jeho cieľom bude zefektívniť a zintenzívniť vyhľadávanie nových inovatívnych námetov pre vznik start-up/spin-off spoločností v univerzitnom prostredí z radov vlastných študentov a zamestnancov.

  • Vzdelávanie a podpora pri zakladaní nových firiem:

Inkubátor bude poskytovať zamestnanom a študentom podporu a poradenstvo  pri zakladaní start-up/spin-off spoločností a pri rozvoji inovatívnych firiem.

 

 

l_spat_na_zaciatok