Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Laboratórium vákuových depozičných technológií a iónového opracovania vzoriek

Kontaktmaria.caplovicova@stuba.sk

Technické vybavenie

 • Transmission Electron Microscope ARM 200F
 • Auger Electron Spectrometer JAMP 9510 F
 • Universal Vacuum Evaporation System Quorum 150T
 • High Resolution Fine Sputter Coater JEOL JFC-2300HR
 • Ion Mill Fishione 1050 TEM Mill
 • Fischione Plasma Cleaner Model 1020
 • Metallographic Grinder and Polisher Agar Scientific AGB9003
 • Fishione Ultrasonic Disk Cutter Model 170
 • Precision Saw Agar Scientific AGB9002
 • Fishione Automatic Twin-Jet Electropolisher Model 110

Technológie

Servis/služby

 • komplexná analýza vzoriek pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie s atomárnym rozlíšením (JEOL JEM ARM 200F) a  Augerovej spektrometrie (JEOL JAMP 9510F)

Vzdelávanie

 • doktorandské štúdium, so zameraním na aplikáciu špičkových analytických prístrojov pre komplexnú štruktúrnu analýzu nanomateriálov

 

 

 

l_spat_na_zaciatok