Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Regionálne centrum Centrum

Stavebné inžinierstvo

(nízkoenergetické stavebníctvo, ekologická kvalita budov, progresívne stavebné a konštrukčné materiály, bezpečnosť a spoľahlivosť stavebných konštrukcií a budov, interakcie inžinierskych a vodohospodárskych diel s prostredím, monitorovanie a mitigácia prírodných hazardov, geoinformatika)

Viac informácií

l_spat_na_zaciatok