Prejsť na obsah

Sciencecity

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Časová os vzniku UVP STU

 

2007 - Koncept UVTP, 1. použite „Science City"

2008 - Centrá excelentnosti_prvá kryštalizácia silných stránok vedy

2008 - Memorandum BSK, Bratislava, UK, STU

2010 - Kompetenčné centrá_integrácia pracovísk UK, SAV, STU_kryštalizácia spolupráce s praxou a silných stránok slovenskej vedy

2013 - Schválenie projektov UVP a podpísanie zmluvy medzi vedením MSVVaŠ SR a STU

2013 - Položenie základného kameňa UVP Trnava_Campus Bottova, Trnava

2013 - 2015 - Realizácia projektov Univerzitného vedeckého parku v Bratislave a Trnave

2015 + - Príprava  a spustenie realizácie druhej fázy budovania Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava. Technologický park v Mlynskej doline, v ktorom budú mať vlastné priestory samotné firmy  z oblasti IT, čo ešte zosilní technologický trasfer a inovačný potenciál.

 

Centrálna infraštruktúra výskumu

Koncept Science City

Realizácia projektu

Vízia 2015+

l_spat_na_zaciatok