Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Projektový tím MTF STU ukončil práce na projekte Univerzitného výskumného parku CAMBO MTF STU

Po viac ako dvanásťmesačnom intenzívnom úsilí v dvoch súťažných výzvách od 06.12. 2011 k dnešnému dňu pripravil projektový team v zložení Mgr. Ľubomír Gašparík, Ing. Peter Halada, docent Riedlmajer, docent Tanuška, profesor Peterka a profesor Moravčík s mnohými ďalšími spolupracovníkmi na UMAT, UIAM, HZDR Dresden-Rossendorf, IFW Dresden, TU Ilmenau finálnu verziu projektu Univerzitného výskumného parku CAMBO MTF STU.
Vo výzve rezortného ministerstva zo 6.12.2012 boli vyzvané vysokoškolské inštitúcie a výskumné ústavy SAV pripraviť projekty výskumných parkov (v maximálnej hodnote 42 miliónov EUR) a výskumných centier (v maximálnej hodnote 25 miliónov EUR) v preferovaných oblastiach výskumu na Slovensku. Po prvom vyraďovacom kole v júni 2012 bolo vybraných na prípadné financovanie 11 projektov, z toho dva zo STU vrátane nášho trnavského projektu.
Projekt je primárne zameraný na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti ionových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Súčasťou projektu sú aj dve nové budovy pre potreby výskumu, situované do areálu na Bottovej ulici.
Vedenie fakulty vyslovuje vďaku a uznanie za pracovné nasadenie všetkým, ktorí na príprave projektu participovali.

Autor: Oliver Moravčík

21.12.2012

l_spat_na_zaciatok