Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

STU chce vybudovať v Bratislave a Trnave slovenské Sillicon Valley

Projektové tímy STU odovzdali Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR konkrétne návrhy projektov. Univerzitné vedecké parky majú byť „slovenským Sillicon Valley", teda miestom technologických inovácií, špičkového výskumu a nových inovatívnych spoločností. Na zriadenie Univerzitných vedeckých parkov vypísalo výzvu ministerstvo školstva v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Slovenská technická univerzita sa o podporu uchádza dvoma projektmi. Jeden počíta s vybudovaním parku v Bratislave, druhý v Trnave. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovala manažérka pre komunikáciu STU Andrea Hajdúchová.

Špičkové labákyUniverzitný vedecký park STU Bratislava by mal mať dve regionálne centrá. V Mlynskej doline by sa mal výskum orientovať najmä na informačné a komunikačné technológie, elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy ako aj na nanoelektroniku a fotoniku. V areáli na Námestí slobody a Radlinského ulici zase na moderné technológie - chémiu, priemyselné biotechnológie, životné prostredie a bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb. Autori projektu počítajú s obnovou budov a zriadením špičkových laboratórií. Univerzitný park v Trnave sa chce zameriavať na výskumné oblasti materiálového inžinierstva, iónových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov.

„Zriadením univerzitného vedeckého parku sa vytvoria lepšie podmienky pre špičkový výskum, univerzitné vzdelávanie a efektívnu spoluprácu s podnikateľským prostredím. Slovenská technická univerzita má už dnes vynikajúce výsledky a skúsenosti, dokonca aj zo zriaďovaním start-up a spin-off spoločností, no zúfalo nám chýbajú investície... Očakávame, že realizácia týchto projektov môže mať priamy pozitívny vplyv na viac ako desaťtisíc ľudí," povedal rektor STU Robert Redhammer.

Podnikateľský inkubátorSúčasťou projektu vedeckého parku je aj zriadenie nového podnikateľského inkubátora, ktorý môže cielene vyhľadávať inovatívne námety pre vznik start-up a spin-off spoločností v univerzitnom prostredí. Univerzitné vedecké parky tak podľa žiadateľov o finančnú podporu prispejú k rozvoju nových perspektívnych oblastí priemyslu a podporia konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. „Pre Slovensko je veľmi dôležité, aby mladí inžinieri sami začínali podnikať, inak zostaneme len krajinou dcérskych spoločností. Aby tu vznikali firmy založené na inovatívnych technológiách, s vysokou pridanou hodnotou a bez veľkých nárokov na suroviny a energiu, " hovorí rektor STU Robert Redhammer. S realizáciou projektov by sa mohlo začať v tomto roku, výzva rezortu školstva počíta s ich dokončením v roku 2015.

Zdroj: http://www.cas.sk/clanok/240063/stu-chce-vybudovat-v-bratislave-a-trnave-slovenske-sillicon-valley.html

l_spat_na_zaciatok