Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

STU predložila projekt Univerzitného vedeckého parku

Na zriadenie Univerzitných vedeckých parkov vypísalo výzvu ministerstvo školstva v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Slovenská technická univerzita sa o podporu uchádza s dvoma projektmi, ktoré tesne pred Vianocami odovzdala rezortu školstva. Jeden počíta s vybudovaním parku v Bratislave, druhý v Trnave.

Univerzitný vedecký park STU Bratislava bude mať dve regionálne centrá. V Mlynskej doline sa bude výskum orientovať najmä na oblasť informačných a komunikačných technológií, elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, ako aj nanoelektroniky a fotoniky. V areáli Námestie slobody/Radlinského ulica zase na moderné technológie - chémiu, priemyselné biotechnológie, životné prostredie a bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb. V projekte sa počíta s obnovou budov a zriadením špičkových laboratórií.

Univerzitný park v Trnave sa zameria na výskumné oblasti materiálového inžinierstva, iónových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov.

„Zriadením univerzitného vedeckého parku sa vytvoria lepšie podmienky pre špičkový výskum, univerzitné vzdelávanie a efektívnu spoluprácu s podnikateľským prostredím. Slovenská technická univerzita má už dnes vynikajúce výsledky a skúsenosti, dokonca aj zo zriaďovaním start-up a spin-off spoločností, no zúfalo nám chýbajú investície. Teraz sme špecifikáciu potrieb predložili ministerstvu. Verím, že keď posilníme našu infraštruktúru, naša práca bude prinášať dlhodobo podstatne väčší ekonomický a spoločenský efekt Slovensku. Očakávame, že realizácia týchto projektov môže mať priamy pozitívny vplyv na viac ako 10-tisíc ľudí," hovorí rektor STU Robert Redhammer.

Súčasťou projektu vedeckého parku je aj zriadenie nového podnikateľského inkubátora, ktorý bude cielene vyhľadávať nové inovatívne námety pre vznik start-up a spin-off spoločností v univerzitnom prostredí. Univerzitné vedecké parky tak prispejú k rozvoju nových perspektívnych oblastí priemyslu a podporia konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

„Pre Slovensko je veľmi dôležité, aby mladí inžinieri sami začínali podnikať, inak zostaneme len krajinou dcérskych spoločností. Aby tu vznikali firmy založené na inovatívnych technológiách, s vysokou pridanou hodnotou a bez veľkých nárokov na suroviny a energiu, " hovorí rektor STU Robert Redhammer.

S realizáciou projektov by sa mohlo začať v roku 2013, výzva rezortu školstva počíta s ich dokončením v roku 2015.

Na úvodnej fotografií členovia projektového tímu (Ing. Milan Belko, rektor Robert Redhammer, docent Marián Veselý a prorektor Marián Peciar) a samotný projekt tesne pred odovzdaním na MŠVVaŠ SR.

Autor: Andrea Hajdúchová

22.12.2012

l_spat_na_zaciatok