Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Univerzitný vedecký park Science City Bratislava v skratke

  • Skvalitňuje vybavenie laboratórií, do ktorých pribúdajú špičkové prístroje;
  • Zvyšuje renomé a atraktívnosť technického vzdelávania a univerzitného vedeckého výskumu;
  • Podporuje vytváranie partnerstiev medzi univerzitami a podnikmi a posilňuje transfer vedeckých poznatkov do praxe;
  • Podporuje zapojenosť školy do medzinárodných výskumných konzorcií a nadnárodných projektov;
  • Vytvára podmienky pre vznik inovatívnych firiem typu spin-off a start-up, schopných prenášať výsledky výskumu a vývoja do hospodárskej praxe;
  • Zameriava sa na oblasti výskumu, ktoré majú potenciál rozvíjať inovatívne sektory ekonomiky, čo je nevyhnutný predpoklad pre udržanie zamestnanosti a dlhodobú konkurencie schopnosť Slovenska.

l_spat_na_zaciatok