Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Hlavné aktivity projektu

Budovanie priestorovej a prístrojovej infraštruktúry regionálnych centier UVP STU

Vznik dvoch centier výskumu: Regionálne centrum Mlynská dolina, zamerané predovšetkým na oblasť IKT, elektrotechniku, energetiku, robotiku, nanoelektroniku, fotoniku, ale aj na oblasť automatizácie riadiacich systémov; Regionálne centrum Centrum, zamerané na oblasti materiálového výskumu, chémiu, potraviny, priemyselné biotechnológie, životné prostredie, bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb, a to najmä z ohľadom na vplyvy a dôsledky klimatických zmien a energetickú úspornosť.

Viac informácií

Aplikovaný výskum

Cieľom aktivity je pomocou obstaranej novej, kvalitnej a modernej infraštruktúry vedy a výskumu realizovať vyššiu kvalitu aplikovaného výskumu v piatich oblastiach: Informačné a komunikačné technológie; Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy; Priemyselné biotechnológie; Chemické inžinierstvo; Stavebné inžinierstvo.

Viac informácií

Manažment prenosu technológií do praxe

Zabezpečenie podpory, propagácie a transferu výsledkov výskumu a vývoja pracovísk STU do hospodárskej a spoločenskej praxe, ktorá sa v súčastnosti uskutočňuje prostredníctvom činnosti útvaru pre transfer poznatkov do praxe Know-how centra STU (KHC) a jeho oddelenia Kancelárie pre spoluprácu s praxou (KSP).

Viac informácií

Podpora využívania práv duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo je chápané ako výsledok duševnej tvorivej činnosti ľudí (nehmotný statok), ktorý môže mať obchodnú hodnotu, a teda stať sa predmetom obchodných vzťahov. Účelom tejto aktivity je zriadenie a prevádzka Centra pre ochranu duševného vlastníctva (CODV) na STU, ktoré bude úzko spolupracovať s Centrom pre technologický transfer.

Viac informácií

l_spat_na_zaciatok