Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Laboratórium stavebných materiálov

Kontat: mikulas.sveda@stuba.sk

 • materiály pre progresívne stavebné konštrukcie a nízkoenergetické stavebníctvo v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja

Technické vybavenie/zariadenia:

 • automatický vysokotlakový ortuťový porozimeter s príslušenstvom (rozsah merania 0,01 kPa - 400 MPa, rozsah merania veľkosti pórov 0,0036 μm až 900 μm, rozsah merania veľkosti častíc 0,01 μm až 3000 μm)
 • zariadenie na simultánnu termickú analýzu - meranie hmotnostných zmien a tepelných efektov  TGA, TGA/DTA, TGA/DSC  (rozsah teplôt +20 °C až + 1550 °C)
 • laserový analyzátor veľkosti častíc - stanovenie veľkosti častíc jemnozrnných materiálov a ich percentuálneho zastúpenia v rozsahu 0,08 μm až 2000 μm)
 • klimatická komora (objem 350 l, rozsah teplôt -40°C až +180 °C, rozsah vlhkosti 10  % až 98 %)
 • automatické zariadenie na skúšku mrazuvzdornosti (rozsah teplôt -25 °C až +30 °C)

Technológie:

 • komplexný laboratórny výskum zloženia a vlastností materiálov pre progresívne stavebné konštrukcie a nízkoenergetické stavebníctvo
 • optimalizácia zloženia surovinovej zmesi pre výrobu tehliarskych výrobkov
 • návrh zloženia čerstvého betónu, skúšanie vybraných vlastností čerstvého a zatvrdnutého betónu
 • využitie druhotných surovín, vrátane odpadov na báze plastov, v ľahkých betónoch a iných stavebných materiáloch

Servis/služby:

 • stanovenie pórovej štruktúry stavebných materiálov
 • stanovenie veľkosti častíc jemnozrnných materiálov a ich percentuálne zastúpenie v rozsahu
 • chemické a mineralogické zloženie, modifikačné premeny kryštálov na základe stanovení teplotných efektov a hmotnostných zmien
 • stanovenie simulácie cyklických zmien teploty a vlhkosti na stavebných materiáloch
 • stanovenie mrazuvzdornosti  stavebných materiálov

Vzdelávanie:

 • vysokoškolské vzdelávanie - stavebné materiály, štruktúra stavebných materiálov
 • postgraduálne vzdelávanie - laboratórny výskum vlastností a výroby materiálov pre progresívne stavebné konštrukcie a nízkoenergetické stavebníctvo

 

 

 

 

l_spat_na_zaciatok