Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Prvý univerzitný vedecký park vybuduje Slovenská technická univerzita

Univerzitný vedecký park „Campus MTF STU" - Cambo sa stane prvým univerzitným vedeckých parkom na Slovensku. Vybudovaný bude v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave so sídlom v Trnave, a to vďaka finančným prostriedkom z eurofondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto unikátneho projektu podpísali v piatok 15. marca 2013 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, rektor STU Robert Redhammer a dekan MTF STU Oliver Moravčík.

Vznik Univerzitného vedeckého parku v Trnave bude podporený sumou vo výške viac ako 42 mil. eur. Pôjde o prostriedky pochádzajúce z eurofondov (35,7 mil.), štátneho rozpočtu (4,2 mil.) a zo samotnej vysokej školy (5 % z celkovej sumy, čo predstavuje cca 2,1 mil.).

Minister Dušan Čaplovič na stretnutí vyslovil svoje potešenie, že autorom pilotného projektu výskumného univerzitného parku je práve STU, pričom ocenil jej významnú spoluprácu s priemyselným odvetvím zameranú na skvalitnenie vzdelávania študentov s väčším prepojením na trh práce. V tejto súvislosti vyjadril svoje želanie, „aby sa Slovenská technická univerzita stala pre ostatné vysoké školy vzorom pre budovanie takýchto úspešných projektov, ktoré umožňujú vytvárať lepšie podmienky pre vyššiu zamestnanosť v jednotlivých regiónoch."

Projekt parku v Trnave je primárne zameraný na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Zamestnávať bude špičkových odborníkov v oblasti materiálového inžinierstva a podporí transfer technológií a poznatkov do praxe v podobe transferu know-how, start - up či spin-off. Prispeje nielen ku skvalitneniu vzdelávania mladých ľudí na univerzite, ale zároveň aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Termín realizácie aktivít je naplánovaný do 30. júna 2015.

Je to výnimočný úspech nielen pre fakultu, celú STU, ale aj pre Slovensko - spravili sme zásadný krok pre zvyšovanie účasti vedy a techniky na rozvoji krajiny, ktorý sa prejaví zvýšením príspevku Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ, zhodnotil podpísanie projektu dekan MTF STU Oliver Moravčík.

Na fotografií minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, rektor STU Robert Redhammer a dekan MTF STU Oliver Moravčík.

Autor: Andrea Hajdúchová

15.03.2013

 

l_spat_na_zaciatok