Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Regionálne centrum Mlynská dolina

 

Regionálne centrum Mlynská dolina je zamerané predovšetkým na oblasť informačných a komunikačných technológií, elektrotechniku, energetiku, robotiku, nanoelektroniku, fotoniku, ale aj na oblasť automatizácie riadiacich systémov.

Investície do vedeckej a výskumnej prístrojovej infraštruktúry sa orientujú najmä na modernú výpočtovú techniku cloudovského typu, datové a sieťové riešenia, laboratória a prístroje pre mikroelektroniku a nanotechnológie.

Súčasťou centra je podnikateľský inkubátor, ktorý rozšíri služby súčasného Univerzitného technologického inkubátora a vytvorí lepšie podmienky pre vznik a rozvoj začínajúcich podnikov (start-up a spin-off).

l_spat_na_zaciatok