Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Regulácia a riadenie chemických procesov

Názov: Výskum a vývoj v oblasti modelovania a riadenia technologických a výrobných procesov

Účelom pracovného balíka je aplikovaný výskum v oblastiach modelovania a riadenia technológií a procesov chemického inžinierstva a tiež na nákup prístrojov, zariadení a softvéru potrebných na realizáciu výskumných aktivít žiadateľa. Základný a aplikovaný výskum bude prebiehať v oblastiach:

  • membránové technológie, ich optimálne modelovanie a riadenie
  • prediktívne a robustné riadenie procesov chemických a biochemických technológií
  • virtuálne softvérové prostredia pre modelovanie a riadenie technologických procesov
  • mechatronické komponenty pre riadenie výrobných procesov

Koordinátor:  Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Tel.: +421 (2) 59 325 367

Email: miroslav.fikar@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok