Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Metódy geodetického monitorovania a modelovania objektov a javov na zemskom povrchu

Názov: Metódy geodetického monitorovania a modelovania objektov a javov na zemskom povrchu

Monitorovanie globálnych a regionálnych zmien prostredia geodetickými družicovými a terestrickými observačnými metódami.

Progresívne geodetické technológie pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti stavebných diel.

Návrh a realizácia geografických informačných systémov s ohľadom na ich kvalitu, spoľahlivosť a aktuálnosť pri budovaní informačnej spoločnosti.

Koordinátor: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.

Tel.: +421 (2) 59 274 533

Email: jan.hefty@stuba.sk

l_spat_na_zaciatok