Prejsť na obsah

STU Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Návrh a testovanie vnorených systémov na rôznych platformách

Názov: Návrh a testovanie vnorených systémov na rôznych platformách

Zameranie tohto pracovného balíka bude na výskum v oblasti návrhu vnorených systémov na rôznych platformách pre rôzne aplikačné oblasti (napr. jednočipové a jednodoskové mikropočítače, programovateľný hardvér, soft-core procesory, ASIC).

Koordinátor:  prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

Tel.: +421 (2) 60 291 781

Email: jan.murgas@stuba.sk

 

l_spat_na_zaciatok